البته بهتر هست پاوری که میگیری 30 وات قوی تر از کل مصرف سیستمت باشه .