مرسی
من هیچ وقت با سرعت بیشتر از 8 رایت نمی کنم

مگه وقتی گارانتی باشه هر طوریش بشه عوض نمیکنند ؟ پس چی کارش میکنند؟:confused: