قوانین وب سایت

قوانینی که کاربران صفحه اصلی مؤظف به رعایت آن ها هستند:

1- مجموع سخت افزار ایران بیش از هر چیزی بر پایه ادب و احترام بنا شده است، لذا از کاربران عزیز انتظار می رود در نظراتی که ارسال می کنند، حتما این مورد را مد نظر قرار دهند.

2- لطفا در ارسال نظرات حتما از حروف و زبان فارسی استفاده کنید، نظراتی که به صورت زبان انگلیسی یا با جملات نامفهوم ارسال شوند، مورد تایید نخواهند بود.

3- هرگونه توهین، اظهار نظر تند و بی اساس علیه شرکت های گارانتی کننده داخلی، کمپانی های تولید کننده قطعات سخت افزاری و فعال در زمینه کامپیوتر به هیچ عنوان قابل گذشت نخواهد بود.

4- اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی در تمام نظرات ارسالی ممنوع می باشد.