متن خبر

این روزها شبکه‌های کامپیوتری در همه جا ورود کرده و در حال گسترش هستند. دستگاههایی همچون سرورها، سویچ ها و اکسس پوینت ها در رک های دیواری و ایستاده توسط پچ پنل ها به هم ارتباط پیدا می کنند، در این چالش انواع مختلف روترها در شبکه های مختلف تاثیر بسزایی در انتقال دیتا و ارتباطات دارند که در لزوم استفاده از روتر ها با توجه به نیاز مجموعه می توان به شکل بی سیم و یا با سیم از آنها بهره برد.

در ادامه به بررسی یکی از روترهای موجود در بازار از برند توتولینک می پردازیم.