متن اصلی

مقایسه دوربین Galaxy S8، iPhone 7 Plus، Google Pixel ،LG G6

مقایسه دوربین Galaxy S8، iPhone 7 Plus، Google Pixel ،LG G6

همگی ما گوشی های Galaxy S8، iPhone 7 Plus، Google Pixel ،LG G6 به داشتن یک دوربین عالی و کارا ستایش می کنیم. در واقع همه این گوشی ها انقدر خوب عمل می کنند که تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین دوربین را دشوار می سازد. در این مطلب ویدئویی را برای شما قرار داده ایم که می تواند به خوبی دوربین هر 4 گوشی را در شرابط برابر مقایسه کند. برای مشاهده این ویدئو با سخت افزار همراه باشید.