متن اصلی

Samsung Galaxy S8 Camera vs LG G6 Google Pixel!

مقایسه دوربین گوشی های Google Pixel، Galaxy S8، Galaxy S8 ،LG G6

همگی ما گوشی های Google Pixel، Galaxy S8، Galaxy S8 ،LG G6 به داشتن یک دوربین عالی و کارا ستایش می کنیم. در واقع همه این گوشی ها انقدر خوب عمل می کنند که تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین دوربین را دشوار می سازد. اگر برای انتخاب این گوشی ها بر سر دو راهی قرار گرفته اید این ویدئو را از دست ندهید.

Samsung Galaxy S8 Camera vs LG G6 Google Pixel!-2 Samsung Galaxy S8 Camera vs LG G6 Google Pixel!-3

در این مطلب ویدئویی را برای شما قرار داده ایم که می تواند به خوبی دوربین هر 4 گوشی را در شرابط برابر مقایسه کند. برای مشاهده این ویدئو با سخت افزار همراه باشید.