متن خبر

سالها بود که بخش عظيمي از بازار داغ پردازنده هاي مرکزي، در غياب AMD به دست رقيب ديرينه افتاده بود و متاسفانه در بازاري که 2 رقيب قدرتمند حضور نداشته باشند، شرايط به نفع کاربران نيست. پردازنده هاي جديد AMD با نام تجاري RYZEN بعد از چند سال توسعه با قيمت مناسب در اختيار کاربران قرار گرفته اند و فرصتي پيش آمده تا تعدادي از آنها را مورد تست و بررسي قرار دهيم.

amd ryzen r7 1800x 1700x 1700 review 1