متن اصلی

MasterWatt-Maker-1200-MIJ

با خاص ترین پاور دنیا آشنا شوید MasterWatt Maker 1200 MIJ

چندی پیش خاص ترین پاور دنیا با نام MasterWatt Maker 1200 MIJ توسط کولرمستر معرفی شد. حال به تازگی ویدئو کوتاهی از جعبه گشایی این محصول منتشر شده است.این شما و این MIJ