متن خبر

کارت های گرافیک سری Strix بر پایه سه شاخص کیفیت، خنک کنندگی بیشتر و بسیار ساکت طراحی شده اند و مدل GTX980 STRIX نیز خصایص سه گانه جغد هوشمند را به ارث می برد! اگر ما را همراهی کنید، این مدل جدید را به دست نقد و بررسی کامل خواهیم سپرد.