متن اصلی
گاهی اوقات ممکن است به اشتباه محتویات جعبه یک پردازنده مرکزی با پردازنده دیگری جا به جا شده و شخص خریدار نیز از این موضوع آگاهی پیدا نکند. CPU-Z نمونه ای از نرم افزارهای بسیار پرقدرت در زمینه شناسایی مدل و سری پردازنده مرکزی و محتویات قرار گرفته درد دل آن به شمار می رود، اما در مواقعی که کامپیوتری در اختیار نداریم تا پردازنده بر روی آن سوار شود باید چگونه از مدل دقیق پردازنده و مشخصات آن آگاهی پیدا کنیم؟ اعداد و حروف هک شده بر روی سطح پردانده های مرکزی AMD از محتویات قرار گرفته در دل آنها خبر داده و کاربران با تفسیر آنها می توانند از مشخصات دقیق پردازنده مرکزی آگاه شوند، اما درک و فهم حروف حک شده بر روی پردازنده های مختلف آسان نبوده و در واقع برای کاربران عادی غیر ممکن است. در این مقاله آموزشی کوتاه با یکدیگر طریقه تفسیر نشانه های حک شده بر روی سطح پردازنده های AMD را می آموزیم. به عنوان مثال پردازنده زیر را در نظر بگیرید.
480f816582708020060107545
مانند تصویر در قسمت شماره یک نام سری که پردازنده مرکزی در آن قرار دارد حک شده است.
در قسمت شماره ی دو پارت نامبر یا OPN پردازنده نوشته شده است که تمام اطلاعات در دل همین OPN نهفته است. به عنوان مثال پارت نامبر HD Z 965 FBK 4D GI را در نظر بگیرید.
در این پارت نامبر دو حرف اول یعنی HD نمایانگر نام سری پردازنده مرکزی است. HD به معنای پردازنده های سری فنوم، AD به معنای پردازنده های سری آتلون و SD نیز به معنای پردازنده های سری سمپرون است. البته سری پردازنده مرکزی به وضوح در قسمت یک درج شده است. حرف بعدی یعنی Z به معنای ضریب پردازنده است که به شما می فهماند آیا این پردازنده ضریب باز (Black Edition) است یا خیر. حرف Z و T به معنای ضریب باز و حرف X به معنای ضریب بسته است. سه حرف یا عدد بعد نیز نمایانگر مدل پردازنده می باشند، به عنوان مثال در پارت نامبر پردازنده فوق عدد 965 هک شده است، این بدان معنی است که مدل پردازنده 965 بوده و از آنجایی که حرف قبل از آن یعنی Z به معنای ضریب باز بودن آن می باشد و همچنین پردازنده در سری پردازنده های فنوم نیز قرار دارد، بنابراین مدل دقیق پردازنده مرکزی Phenome II X4 965 Black Edition می باشد.
سه حرف بعد یعنی FBK نشان دهنده TDP یا به عبارتی دیر مقدار جریان مورد نیاز جهت فعالیت پردازنده مرکزی است. FBK به معنای 125 وات جریان مصرفی پردازنده مرکزی می باشد. در ادامه درصد مصرفی پردازنده های مختلف همراه با پارت نامبر آنها جمع آوری شده است.
  • HBK به معنای جریان مصرفی 45 وات است.
  • OCK به معنای جریان مصرفی 65 وات است.
  • WFK به معنای جریان مصرفی 80 یا 95 وات است.
  • FBK به معنای جریان مصرفی 125 وات است.
  • XAJ نیز به معنای جریان مصرفی 140 وات است.
چهار حروف انتهایی پارت نامبر یعنی 4D و GI نمایانگر تعداد هسته ها و Revision پردازنده مرکزی است. 4D در پارت نامبر فوق به معنای چهار هسته ای بودن و GI نیز به معنای رویژن C2 پردازنده مرکزی است.
در قسمت شماره سه سال تولید نهایی پردازنده مرکزی درج شده است. به عنوان مثال عدد 1044 در پارت نامبر فوق نمایانگر تولید پردازنده در مرکزی چهل و چهارمین هفته سال 2010 است. در قسمت شماره چهار نیز سریال نامبر پردازنده مرکزی درج شده است. هر پردازنده یک سریال نامبر مخصوص به خود را داشته که علاوه بر سطح پردازنده مرکزی، بر روی جعبه آن نیز درج شده است. عدم تطابق سریال نامبر هک شده بر روی سطح پردازنده با سریال نامبر موجود بر روی جعبه پردازنده به معنای تقلبی بودن پردازنده مرکزی یا تعویض آن می باشد. ذکر این نکته ضروری است که پارت نامبرد هک شده بر روی سطح پردازنده بر روی جعبه آن نیز موجود بوده و عدم تطابق آن همانند عدم تطابق سریال نامبرد به معنای تقلبی بودن پردازنده می باشد.
Untitled-1
قسمت های شماره پنج، شش و هفت نیز به ترتیب نمایانگر بارکد دو بعدی، کمپانی سازنده و کشوری که پردازنده مرکزی در آن به تولید انبوه رسیده است می باشند. اکنون که با تفسیر اعداد و ارقام هک شده بر روی سطح پردازنده های کمپانی AMD آشنا شدیم، وارد مبحث شناسایی هسته های به کار رفته در دل پردازنده مرکزی می شویم. در سومین خط از علائم هک شده بر روی سطح پردازنده هسته های به کار رفته در دل پردازنده مرکزی درج شده است، به تصاویر زیر دقت کنید.
471f905324572728543382523
6d26c34318051586333024445
بخش علامت گذاری شده در تصاویر بالا نشان دهنده هسته های به کار رفته در پردازنده مرکزی می باشند. روش شناسایی آنها در ادامه گردآوری شده است.
عبارت AC به معنای هسته های Deneb و عبارت AD به معنای هسته های Propus می باشند. بر همین اساس عبارت AE به معنای هسته های Regor و عبارت CB نیز به معنای هسته های Thuban می باشند. به عنوان مثال در تصویر اول سمت چپ، عبارت AE بر روی پردازنده درج شده است، این بدان معنی است که هسته ی به کار رفته در این پردازنده دارای اسم رمز Regor بوده و این پردازنده قابلیت آنلاک به دو هسته را دارا می باشد. عبارت AD هک شده در تصویر سمت راست نیز نمایانگر اسم رمز Propus هسته های موجود در دل پردازنده مرکزی می باشد. معمولآ بر روی پردازنده های تک هسته ای عبارت AE هک می شود، این بدان معنی است که این پردازنده قابلیت آنلاک شدن به دو هسته را دارا می باشد. عبارت AE بر روی برخی از پردازنده های دو هسته ای مانند Athlon II X2 250 که قابلیت آنلاک شدن را دارا نمی باشند نیز هک می شود. عبارت AD بر روی پردازند های سه هسته ای و عبارت CB نیز بر روی پردازنده های چهار هسته ای درج می شود، البته ممکن است استثناعاتی در بین پردازنده های مختلف نیز به چشم بخورد. نحوه شناسایی تعداد هسته های قرار گرفته در دل پردازنده مرکزی پیشتر از طریق پارت نامبر پردازنده توضیح داده شد.