متن خبر

تکنولوژی در گذشت زمان علاوه بر فواید زیادی که عاید مصرف کنندگان نهایی کرده، اما کاربرانش را با مخاطراتی نیز روبرو ساخته است. مشکلات و ناملایماتی که صنعت IT با آن روبرو بوده است برای همگان آشناست. یکی از این خطرات، ریسک از دست رفتن اطلاعات و داده های کاربر در یک سیستم کامپیوتری است. از آنجایی که ابزار متداول ذخیره سازی داده ها در کامپیوتر مکانیک محور طراحی و ساخته شده، همین موضوع درصد احتمال از بین رفتن اطلاعات را نیز به شدت افزایش داده است. شاید در اثر یک اتفاق تمامی اطلاعات نظیر آرشیوها، عکس ها، فیلم ها و داده های گرانبها و یادگاری های ارزشمند شما در کمال ناباوری و حیرت از دست رفته باشند!
به یقین پذیرش از بین رفتن اطلاعاتی که با سختی و صرف زمانی طولانی بدست آمده و به نوعی خاطرات گذشته را برای شما تداعی می کنند، کاری بسیار دشوار است اما بیشترین عکس العملی که در مواجهه با این رخداد پر هزینه می توان بروز داد، افسوس و سرزنش به جهت عدم تهیه نسخه پشتیبان از داده های ارزشمندتان خواهد بود.

58eb2HDD